+13151620528

欧宝体育官方网站-首页

bmcmahon@aol.com

比亚迪汉销量再立异记载 11月劲销10105辆

Author:欧宝体育官方网站-首页    2022-09-12

中国汽车新闻网12月4日讯 近日 ,比亚迪宣布了汉车型11月的销量数据:

单月劲销10105辆 ,较10月环比增加33.9%,初次实现单月销量破万,成为中国品牌中年夜型轿车首款月销破万的车型 ,硬核产物力受承认 。

此中,汉EV 11月发卖7482辆,较10月环比增加48% ;汉DM 11月发卖2623辆 ,较10月环比增加5.3% 。

自7月份上市以来,汉已经持续4个月销量爬升。截至11月尾,汉车型累计销量达28467辆 ,此中汉EV累计发卖19766辆,汉DM累计发卖8701辆。

跟着市场的连续热销,比亚迪汉的产能也在不停爬升 。继汉EV第20000辆新车下线后 ,汉的单月产能冲破1万辆。跟着产能的连续开释,汉将更好地满意用户对于于高端新能源汽车的需求。

依附单月销量破万的强劲增加势头,在产物实力以及产能的助推下 ,汉12月销量有望再立异高 ,后续市场体现越发值患上期待 。


【读音】:

zhōng guó qì chē xīn wén wǎng 12yuè 4rì xùn jìn rì ,bǐ yà dí xuān bù le hàn chē xíng 11yuè de xiāo liàng shù jù :

dān yuè jìn xiāo 10105liàng ,jiào 10yuè huán bǐ zēng jiā 33.9%,chū cì shí xiàn dān yuè xiāo liàng pò wàn ,chéng wéi zhōng guó pǐn pái zhōng nián yè xíng jiào chē shǒu kuǎn yuè xiāo pò wàn de chē xíng ,yìng hé chǎn wù lì shòu chéng rèn 。

cǐ zhōng ,hàn EV 11yuè fā mài 7482liàng ,jiào 10yuè huán bǐ zēng jiā 48%;hàn DM 11yuè fā mài 2623liàng ,jiào 10yuè huán bǐ zēng jiā 5.3%。

zì 7yuè fèn shàng shì yǐ lái ,hàn yǐ jīng chí xù 4gè yuè xiāo liàng pá shēng 。jié zhì 11yuè wěi ,hàn chē xíng lèi jì xiāo liàng dá 28467liàng ,cǐ zhōng hàn EVlèi jì fā mài 19766liàng ,hàn DMlèi jì fā mài 8701liàng 。

gēn zhe shì chǎng de lián xù rè xiāo ,bǐ yà dí hàn de chǎn néng yě zài bú tíng pá shēng 。jì hàn EVdì 20000liàng xīn chē xià xiàn hòu ,hàn de dān yuè chǎn néng chōng pò 1wàn liàng 。gēn zhe chǎn néng de lián xù kāi shì ,hàn jiāng gèng hǎo dì mǎn yì yòng hù duì yú yú gāo duān xīn néng yuán qì chē de xū qiú 。

yī fù dān yuè xiāo liàng pò wàn de qiáng jìn zēng jiā shì tóu ,zài chǎn wù shí lì yǐ jí chǎn néng de zhù tuī xià ,hàn 12yuè xiāo liàng yǒu wàng zài lì yì gāo ,hòu xù shì chǎng tǐ xiàn yuè fā zhí huàn shàng qī dài 。

欧宝体育官方网站-首页

发表评论