+13151620528

欧宝体育官方网站-首页

bmcmahon@aol.com

2022款疾驰S,吸引你的不仅是疾驰

Author:欧宝体育官方网站-首页    2022-04-28 2022款疾驰S,吸引你的不仅是疾驰

2022款疾驰S级正式上市 ,新车售价区间为91.72-178.11万元,共有5款配置可选,别离为S400L商务型 91.78万元 ,S400L奢华型 103.89万元,S450L 117.95万元,S450L 4MATIC 123.89万元 ,S500L 4MATIC 178.17万元。

外不雅方面,基本延续了现款车型的设计语言 ;内饰方面,标配12.8英寸的OLED纵置中控年夜屏和12.3英寸的全液晶仪表 ,显示效果很是细腻 ,而且还撑持HUD昂首显示,科技感统统 。动力部门,S400L以及S450L车型均搭载了2.5T直列六缸策动机+48伏轻混体系 ,策动机最年夜功率别离为230千瓦以及270千瓦,最年夜马力别离为313匹以及367匹,峰值扭矩为450牛·米以及500牛·米;S500L车型搭载了3.0T直列六缸策动机+48伏轻混体系 ,最年夜功率320千瓦,最年夜马力435匹,峰值扭矩520牛·米。传动体系全系均匹配9速手自一体变速箱 ,此中S450L 4MATIC以及S500L 4MATIC可提供前置四驱以及全时四驱两种驱动模式。此外,新车所配备的后轮自动转向体系,可年夜幅减小转弯直径 ,带来更好的操控体验 。


【读音】:

2022kuǎn jí chí Sjí zhèng shì shàng shì ,xīn chē shòu jià qū jiān wéi 91.72-178.11wàn yuán ,gòng yǒu 5kuǎn pèi zhì kě xuǎn ,bié lí wéi S400Lshāng wù xíng 91.78wàn yuán ,S400Lshē huá xíng 103.89wàn yuán ,S450L 117.95wàn yuán ,S450L 4MATIC 123.89wàn yuán ,S500L 4MATIC 178.17wàn yuán 。

wài bú yǎ fāng miàn ,jī běn yán xù le xiàn kuǎn chē xíng de shè jì yǔ yán ;nèi shì fāng miàn ,biāo pèi 12.8yīng cùn de OLEDzòng zhì zhōng kòng nián yè píng hé 12.3yīng cùn de quán yè jīng yí biǎo ,xiǎn shì xiào guǒ hěn shì xì nì ,ér qiě hái chēng chí HUDáng shǒu xiǎn shì ,kē jì gǎn tǒng tǒng 。dòng lì bù mén ,S400Lyǐ jí S450Lchē xíng jun1 dā zǎi le 2.5Tzhí liè liù gāng cè dòng jī +48fú qīng hún tǐ xì ,cè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 230qiān wǎ yǐ jí 270qiān wǎ ,zuì nián yè mǎ lì bié lí wéi 313pǐ yǐ jí 367pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 450niú ·mǐ yǐ jí 500niú ·mǐ ;S500Lchē xíng dā zǎi le 3.0Tzhí liè liù gāng cè dòng jī +48fú qīng hún tǐ xì ,zuì nián yè gōng lǜ 320qiān wǎ ,zuì nián yè mǎ lì 435pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ 520niú ·mǐ 。chuán dòng tǐ xì quán xì jun1 pǐ pèi 9sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,cǐ zhōng S450L 4MATICyǐ jí S500L 4MATICkě tí gòng qián zhì sì qū yǐ jí quán shí sì qū liǎng zhǒng qū dòng mó shì 。cǐ wài ,xīn chē suǒ pèi bèi de hòu lún zì dòng zhuǎn xiàng tǐ xì ,kě nián yè fú jiǎn xiǎo zhuǎn wān zhí jìng ,dài lái gèng hǎo de cāo kòng tǐ yàn 。

欧宝体育官方网站-首页

发表评论